İçeriğe geç

OFFLİNE Ceza Yargılamalarında Arama ve Elkoyma Uygulama Eğitimi

 215,89

OFFLİNE Ceza Yargılamalarında Arama ve Elkoyma Uygulama Eğitimi

Kategoriler:

Adli Arama ve Önleme Araması Ayrımı

Arama Kararlarında Bulunması Gereken Unsurlar

Arama Kararının İfası ve Arama Tutanağı

Hukuka Aykırı Arama Tutanağı

Bilgisayarlarda Arama ve Elkoyma işlemi

Kolluğun Durdurma Kimlik Sorma Yetkisi ve Kaba Üst Araması

Arama Kararına Gerek Olmayan Haller, Suçüstü Hali