Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS)

Satın Al
Kredi Kartlarında Geçerli
Peşin Fiyatına 3 Ay Taksit İmkanı!

📚⚖️ Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı HMGS Eğitim Kampı 📚⚖️

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Avukatlık Akademisi Programlarıyla, 2019 Yılından İtibaren Binlerce Meslektaşımıza Avukatlık Mesleğine Ait Uygulamaya Yönelik Yüzlerce Eğitim Gerçekleştiren Bulak Akademi Ekibi;

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında Da Değerli Hukukçularımızın Yanında Olacaktır. Özenle Hazırladığımız Ve Her Saatini Detaylıca Programladığımız Eğitimimizde Hap Bilgilere Ve Sonuç Odaklı Aktarım Tarzıyla Sizleri Tanıştıracağız.

⭐ Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Eğitim Programlarımız, Online Olarak Bulak Akademi Eğitim Platformu Üzerinden Gerçekleştirilecektir.

⭐ Ders Videolarını Aynı Gün Sisteme Yükleyerek İnternet Bağlantısı Olan Her Yerden Erişerek Videoları İzleyebileceksiniz. Ezberlerin Dışında Anlatım Ve Hap Bilgiler İle Bambaşka Bir Eğitim Sizleri Bekliyor.

⭐ Derslerimiz Akşam Hafta içi Salı-Perşembe 19.00-22.00 saatleri arasında ve hafta sonu 12.00-19.00 saatleri arasında olacaktır. Sınav tarihi belli olduktan sonra haftalık ders programı güncellenecektir.

⭐ Sınava 2 ay kala Soru Çözüm kamp uygulamamız başlayacaktır. Kayıt olduktan sonra ders programımızın tamamına erişebilirsiniz.

⭐Mobil uygulamamızda bulunan alarm butonu sayesinde Eğitmen ve Mentör hocalarımız tüm eğitim programı boyunca sizlere 1 telefon kadar uzakta olacaktır.

⭐Yine mobil uygulamaya yüklenecek olan test sorularını internetsiz ortamda dahi çözebileceksiniz.

⭐ Eğitim setlerimiz size eğitimden önce adreslerinize kargolanacak olup hap bilgi PDF leri ise e kitap olarak sizlere dijital olarak gönderilecektir.

 

Image

Image

Image

Anayasa Hukuku


1
Kanun Nasıl Yapılır
2
Hükümet Sistemleri – Yazılı – Yazısız – Kazuistik – Çerçeve Anayasa
3
1808 – 1839 – 1856 – 1876 Kanun-i Esasi
4
1921 – 1924 Anayasası
5
1961 Anayasası
6
1982 Anayasası
7
1982 Anayasası’nın Değiştirilemez Maddeleri
8
Temel Hak ve Ödevlerin Sınırlandırılması ve Durdurulması
9
Temel Hak ve Ödevlerin Sınıflandırılması
10
Kişinin Hakları ve Ödevleri
11
Sosyal ve Ekonomik Hak ve Ödevler
12
Siyasi Haklar ve Ödevler – Yüksek Seçim Kurulu
13
Siyasi Partiler
14
Kamu Başdenetçisi – Hak ve Ödevler
15
Milletvekili Olmanın Şartları – Seçim Çevresi
16
Erken Genel Seçim – Ara Seçim
17
Ant içme – TBMM Başkanlık Divanı – Seçim Barajı
18
TBMM Komisyonları
19
Yasama Sorumsuzluğu – Yasama Dokunulmazlığı
20
Milletvekilliğinin Düşürülmesi – Parlamento Kararları
21
Milletlerarası Antlaşma – Bütçe Kanunu
22
TBMM Bilgi Edinme ve Denetim Yolları
23
Cumhurbaşkanı Seçimi ve Adaylık Süreci
24
Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu
25
Cumhurbaşkanı’nın Görev ve Yetkileri
26
Bakanlıklar – Milli Güvenlik Kurulu
27
OHAL – Yönetmelikler
28
Kanunsuz Emir – YÖK – Cumhurbaşkanı Kararnamesi
29
Hakimlik Teminatı – Mahkemelerin Bağımsızlığı
30
Anayasa Makemesi
31
Yargıtay – Danıştay
32
Uyuşmazlık Mahkemesi – Hakimler ve Savcılar Kurulu
33
Sayıştay
34
Anayasa Değişiklikleri Nasıl Yapılır?

İdare Hukuku


1
657 Devlet Memurları Kanunu
2
Kamu Görevlilerinin Mal Bildiriminde Bulunması
3
Mahalli İdareler – Yerel Yönetimler – Büyükşehir Belediyesi
4
Mahalli İdareler – Yerel Yönetimler
5
Mahalli İdareler – Yerel Yönetimler – Köy – Muhtar – İhtiyar Heyeti
6
Yerinden Yönetimler – Hizmetsel Kuruluşlar – Kamu Kurumları
7
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar – Kodlamalarla
8
İdare Hukukunun Kaynakları – CBK – Yönetmelik – Resmi Gazete
9
Merkezden Yönetim – Başkent Teşkilatı – Cumhurbaşkanılığı Teşkilatı
10
Merkezden Yönetim – Başkent Teşkilatına Yardımcı Kuruluşlar – Danıştay
11
Merkezden Yönetim – SAYIŞTAY
12
Merkezden Yönetim – Taşra Teşkilatı – İl Genel İdaresi
13
Merkezden Yönetim – Taşra Teşkilatı – Vali – Kaymakam
14
Kamu Tüzel Kişileri (KTK) – Hukuk Öğretir Soru Bankası
15
Hiyerarşi – İdari Vesayet – Yetki Genişliği
16
İdarenin Kolluk Faaliyeti – Adli Kolluk – İdari Kolluk
17
İdarenin Mal Edinme Yöntemleri – İstimval – Geçici İşgal – Devletleştirme
18
İdarenin Mal Edinme Yöntemleri – Kamulaştırma
19
Emanet Usulü – Müşterek Emanet – Ruhsat Usulü – İmtiyaz Usulü
20
İdarenin Sorumluluğu – Kusurlu / Kusursuz Sorumluluk halleri
21
İdarenin Sözleşmeleri – Devlet İhale Kanunu – İhale Usulleri
22
İdarenin Sözleşmeleri – Kamu İhale Kanunu – İhale Usulleri
23
Pazarlık usulü – Şikayet – İtirazen Şikayet – Görev Kaymakamlık Mevzuat
24
İdari İşlemler

İdari Yargılama Hukuku


1
İdari Rejim – Genel İdari Yarg
2
İdari Yargının Görev Alanı
3
Anayasanın 125. Maddesi ve Danıştay Üye Seçimi
4
Danıştay Üyelerinin Nitelikleri ve Başkanların Seçimi
5
Danıştayın Karar Organları – Daireler
6
Danıştayın İlk Derece Mahkemesi Olarak Baktığı Davalar
7
Başkanlık Kurulu ve Başkanlar Kurulu
8
BİM – İdare Mahkemesi – Vergi Mahkemesi
9
Uyuşmazlık Mahkemesi
10
İdari Yargıda Dava Türleri | 1) İptal Davası
11
İdari Yargıda Dava Türleri | 1) Tam Yargı Davası
12
Soru Çözümü
13
İYUK 3. Maddesi ve 5. Maddesi
14
Üst Makamlara Başvuru
15
Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme
16
İvedi Yargılama Usulü
17
Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü
18
İdari Yargıda Duruşma Yapılabilmesi
19
Yürütmenin Durdurulması
20
İdari Davalarda Genel Yetki
21
Bağlantılı Davalar – Merci Tayini
22
Olağan Kanun Yolları – İstinaf
23
Olağan Kanun Yolları – Temyiz
24
4. YARGI Paketi ile Gelen Güncellemeler | 2021

Kişiler Hukuku


1
Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar – Hukuk Çeşitleri
2
Yorum Yöntemleri ve Çeşitleri
3
Hukuk Boşluğu
4
Hakimin Takdir Yetkisi
5
MK 2. Maddesi Dürüstlük İlkesi
6
Hakkın Kazanılmasında İyi Niyet
7
Taşınmazlarda İyi Niyet
8
Kişiliğin Başlangıcı – Ölüm Karinesi
9
Gaiplik
10
Hak Ehliyeti – Fiil Ehliyeti
11
Kısıtlı Olmamak – Tam Ehliyetli – Tam Ehliyetsiz
12
Sınırlı Ehliyetli – Sınırlı Ehliyetsiz
13
Ehliyetlerle İlgili Soru Çözümü
14
Hısımlık
15
Yerleşim yeri – Ad ve Soyad
16
Adın Korunması – Cinsiyet Değişikliği
17
Kişisel Durum Sicili
18
Kişiliğin Korunması Davaları
19
Tüzel Kişilik – Deneklerin Kuruluşu
20
Derneklerin Faaliyet ve Üyelikleri
21
Deneğin Zorunlu Organları – Derneğin Sona Ermesi
22
Vakıflar – Kişiler Hukuku

Aile Hukuku


1
Aile Hukukuna Giriş
2
Nişanlanma
3
Nişanın Bozulması ve Tazminat
4
Evlenme (Yokluk)
5
Kesin Evlenme Engelleri
6
Evlilikte BUTLAN Durumu
7
Boşanma Sebepleri
8
Boşanma Davası
9
Nafaka Türleri
10
Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri
11
Mal Rejimleri
12
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi
13
Soybağının Kurulması
14
Tanıma – Babalık Davası
15
Evlat Edinme
16
Velayet
17
Vesayet
18
Vesayeti Gerektiren Haller
19
Yasal Danışman – Kayyım
20
Sulh ve Asliye Hukuk Mahkemelerinden İzin Alınması

Miras Hukuku


1
Temel Tanımlar – Külli Halefiyet – Cüzi Halefiyet
2
Akrabalık ilişkisi
3
1. Zümre ve 2. Zümre
4
3. Zümre – Evlatlık – Evlilik Dışı Doğan Çocuk
5
Eşin Mirasçılığı
6
Boşama davasında Sağ kalan Eş – Yarım Kan Hısımlığı
7
Saklı Pay Mirasçılığı
8
Ölüme Bağlı Tasarruflarda EHLİYET
9
Vasiyetname ve Türleri
10
Miras Sözleşmesi
11
Sadece Vasiyetname ile Yapılabilecekler
12
Mirasçı Atama – Vasiyet Alacaklısı
13
Mirasçı atama – Yükleme – Art – Yedek Mirasçı
14
Mirastan Feragat – Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali
15
Tenkis Davası
16
Mirasçılıktan Çıkarma
17
Saklı Pay ile ilgili Soru Çözümü
18
Saklı Pay ile ilgili Soru Çözümü (2)
19
Mirasın Açılması
20
Mirasın Geçmesinin Sonuçları
21
Resmi Defter Tutma – Resmi Tasfiye
22
Miras Sebebiyle İstihkak Davası – Mirasın Paylaştırılması

Eşya Hukuku


1
Eşya Nedir – Eşya Türleri
2
Ayni Haklara Hakim Olan İlkeler
3
Zilyetlik Nedir – Zilyetlik Türleri
4
Zilyetliği Teslim Etmeden Kazanma Yolları
5
Zilyetliğin Korunması – İadesi – Meni Davası
6
Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması
7
Kişiler Hukuku Hatırlatması
8
Hakkın Kazanılmasında İyi Niyet – 1
9
Hakkın Kazanılmasında İyi Niyet – 2
10
Taşınır Davası
11
İstihkak Davası – Zilyetliğin İyi niyet ve Kötü Niyetli Olması
12
Tapu Sicilleri
13
Tescil – Yolsuz Tescil
14
Tapuda Şerhler
15
Mülkiyet – Bütünleyici Parça – Eklenti
16
Paylı (Müşterek) Mülkiyet
17
Paylı Mülkiyette Paydaşlıktan Çıkarılma
18
Yasal Ön Alım Hakkı – Elbirliği İle Mülkiyet
19
Taşınır Mülkiyeti
20
Taşınmaz Mülkiyeti
21
Haksız Yapı – Taşkın Yapı
22
Sınırlı Ayni Haklar – İrtifak Hakkı
23
İntifa Hakkı
24
Oturma (Sükna) – Kaynak – Üst Hakkı
25
Taşınır Rehni
26
Taşınır Rehninde Zamanaşımı – Hapis Hakkı
27
Taşınmaz Rehni
28
İpotekli Borç Senedi
29
Ana Para İpoteği – Üst Sınır İpoteği
30
Sabit Dereceler
31
Kanuni İpotek
32
Taşınmaz Yükü

Medeni Usul Hukuku


1
Genel Hükümler ve Genel Mahkemeler
2
Özel Mahkemeler, Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay
3
Görev, Yetki ve Yargı Yerinin Belirlenmesi
4
Medeni Usul Hukukunda Yargılamaya Hakim Olan İlkeler
5
Hakimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Sorumluluğu
6
Taraflar ve Dava Arkadaşlığı
7
Davaya Müdahale, Davanın İhbarı ve Davaya Vekalet
8
Teminat, Süreler, Eski Hale Getirme ve Adli Tatil
9
Dava Çeşitleri
10
Dava Şartları ve İlk İtirazlar
11
Yazılı Yargılama Usulü – 1 (Davanın Açılması ve Cevap Dilekçeleri)
12
Yazılı Yargılama Usulü – 2 (Ön İnceleme, İddianın ve Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi, Tahkikat)
13
Yazılı Yargılama Usulü – 3 (Duruşma, Ön Sorun ve Bekletici Sorun)
14
Yazılı Yargılama Usulü – 4 (Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması, İsticvap, Maddi Hataların Düzeltilmesi ve Islah)
15
İspat ve Deliller – 1 (İspat, Karine, İkrar ve Delil)
16
İspat ve Deliller – 2 (Belge ve Senet)
17
İspat ve Deliller – 3 (Adi Senetlerin Üçüncü Kişiler için Hüküm İfade Etmesi ve Ticari Defterlerde Delil)
18
İspat ve Deliller – 4 (Yemin ve Tanık)
19
İspat ve Deliller – 5 (Bilirkişi, Uzman Görüşü ve Keşif)
20
Hüküm, Hükmün Tashihi, Tavzihi ve Tamamlanması
21
Davaya Son Veren Taraf İşlemleri (Feragat, Kabul ve Sulh)
22
Basit Yargılama Usulü
23
Yargılama Giderleri ve Adli Yardım
24
Kanun Yolları – 1 (Genel Bilgiler ve İstinaf)
25
Kanun Yolları – 2 (Temyiz)
26
Kanun Yolları – 3 (Kanun Yararına Temyiz ve Yargılamanın Yenilenmesi)
27
Çekişmesiz Yargı
28
Geçici Hukuki Korumalar (İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti)
29
Tahkim – 1
30
Tahkim – 2
31
Tahkim – 3
32
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
33
Diğer Hükümler (Elektronik İşlemler ve Disiplin Para Cezası)

Borçlar Hukuku


1
Borçlar Hukukuna Hakim Olan İlkeler – 1
2
Borçlar Hukukuna Hakim Olan İlkeler – 2
3
Borçlar Hukukunun Temel Kavramları
4
Edim Türleri – Borç İlişkisinden Doğan Haklar
5
Borç İlişkisinden Doğan Yükümlülükler
6
Sorumluluk – Eksik Borçlar
7
Hukuki İşlem Türleri
8
Öneri – Öneriye Davet
9
Kabul – Öneri ve Kabulün Geri Alınması – İlan Yoluyla Ödül Vaadi
10
Önsözleşme – Hukuki İşlemlerde Yaptırımlar
11
Hukuki İşlemlerde Şekil
12
Genel İşlem Koşulları – İrade ile Beyan Arasındaki Uyumsuzluklar
13
İrade Sakatlığı Halleri
14
Temsil
15
Haksız Fiilden Doğan Sorumluluk – 1
16
Haksız Fiilden Doğan Sorumluluk – 2
17
Kusursuz Sorumluluk Halleri – 1
18
Kusursuz Sorumluluk Halleri – 2
19
Haksız Fiilin Hüküm ve Sonuçları – Sebepsiz Zenginleşme
20
Ortak Hükümler
21
Sürelerin Hesaplanması – İfaya İlişkin Özel Kurallar
22
Borç İlişkilerinin 3. Kişilere Etkisi – Halefiyet Halleri
23
Alacağın Devri – Borcun Nakli
24
Borca Ayrılık Halleri – Alacaklı – Borçlu Temerrüdü
25
Borç İlişkisinde Teselsül – Koşullar
26
Borcu Sona Erdiren Haller
27
Zamanaşımı

Ceza Hukuku


1
Ceza Hukuku Genel Hükümlerine Giriş
2
Anayasada Yer Alan Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar
3
Türk Ceza Kanununa Hakim Olan İlkeler
4
Ceza Hukukunun Zaman Bakımından Uygulanması
5
Ceza Hukukunun Yer Bakımında Uygulanması
6
Ceza Hukukunun Şahsilik İlkesi Kapsamında Uygulanması
7
Suçluların İadesi – Geri Verilmesi – 6706 Sayılı Kanun
8
Suçla İlgili Kavramlar – Fail – Mağdur – Suçtan Zarar Gören
9
Suçun Unsurları – Maddi Unsur – Hareket
10
Suçun Unsurları – Maddi Unsur – Netice (Sonuç)
11
Suçun Unsurları – Maddi Unsur – Nedensellik Bağı
12
Suçun Manevi Unsuru – Kast
13
Suçun Manevi Unsuru – Olası Kast
14
Suçun Manevi Unsuru – Taksir – Bilinçli – Bilinçsiz
15
Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama – Tipiklik
16
Hukuka Aykırılık – Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller
17
Kusurluluğu Etkileyen Haller – Tehdit – Haksız Tahrik
18
Hukuki Hata – Fiili Hata – Şahısta Hata – Sapma
19
Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi – Kanunsuz Emir
20
Meşru Savunma – Müdafaa
21
Zorunluluk Hali – İlgilinin Rızası – Hakkın Kullanılması
22
Suça Teşebbüs
23
Gönüllü Vazgeçme – Sözde Suç – İşlenemez Suç
24
Suç Ortaklığı (Suça İştirak)
25
Müşterek Fail – Dolaylı Fail – Taşıma Firması
26
Azmetirme – Teşvik – Yardım Etme – Özgü Suçlar
27
Suçların İçtimai (Birleşmesi) – Bileşik Suç – Mürekkep Suç
28
Zircirleme Suç – Fikri İçtima – Geçitli Suç
29
Ceza Türleri – Kısa Süreli Hapis Cezası ve Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi
30
Hapis Cezasının Ertelenmesi – Adli Para Cezası
31
Güvenlik Tedbirleri – Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma – Müsadere
32
Suçta Tekerrür – Koşullu Salıverilme
33
Cezanın Belirlenmesi – Takdiri İndirim Nedenleri
34
Sanık veya Hükümlünün Ölümü – Genel Af – Özel Af
35
Dava Zamanaşımı – Ceza Zamanaşımı

Ceza Muhakemesi Hukuku


1
Ceza Muhakemesi ile ilgili Kavramlar
2
Görevli Mahkeme – Bağlantılı davalar
3
Yetkili Mahkeme – Hakimin Reddi
4
Hakimin Davaya Bakamayacağı Haller – Tebliğ – Eski Hale Getirme
5
Tanıklık – Tanıklıktan Çekinme – Bilirkişi
6
Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi
7
Koruma Tedbirleri – Yakalama – Gözaltı
8
Koruma Tedbirleri – Tutuklama 1
9
Koruma Tedbirleri – Tutuklama 2
10
Koruma Tedbirleri – Adli Kontrol
11
Arama ve El koyma – Gizli Soruşturmacı – Telekomünikasyon Yoluyla denetleme
12
Koruma Tedbirleri sebebiyle Tazminat
13
İfade – Sorgu – Savunma
14
Ceza Muhakemesinde Soruşturma Aşaması
15
Ceza Muhakemesinde Kovuşturma Aşaması
16
Duruşma – Doğrudan Soru – Delilerin toplanması – Beraat
17
Ceza Verilmesine yer olmadığı – Hükmün Açıklanmasının Geriye bırakılması – Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması
18
Uzlaşma ve Müsadere
19
Olağan Kanun Yolları – İtiraz
20
Olağan Kanun Yolları – İstinaf
21
Olağan Kanun Yolları – Temyiz
22
Olağanüstü Kanun Yolları
23
Seri Muhakeme Usulü
24
Basit Yargılama Usulü

İş Hukuku


1
İş Hukukunun Amacı – İşçi, İşveren, İşyeri
2
İşveren Vekili – Alt İşveren – İş Yerini Bildirme
3
İş Kanununun Uygulanmayacak Alanları – Eşit Davranma İlkesi
4
Sendika üyeliği – İş Yerinin Devri
5
Geçici İş İlişkisi
6
İş Sözleşmesi ve TÜRLERİ – 1
7
İş Sözleşmesi ve TÜRLERİ – 2
8
Süreli Fesih – Feshin Geçerli Bir Sebebe Dayandırma – İtiraz ve Usuller
9
Geçersiz Bir Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları
10
İşçinin veya İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı
11
Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu – Ücret ve Ücretin Ödenmesi
12
Fazla Çalışma – Fazla Sürelerle Çalışma – Hafta Tatili – Genel Tatil – Yıllık Ücretli İzin Hakkı
13
Yıllık ücretli İznin Uygulanması – Çalışma süresi – Telafi Çalışma – Ara Dinlenme – Gece Çalışmaları ve Süresi
14
Çalışma hayatının Denetimi – Mazeret İzni – Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
15
Genel Kurul Toplantı Zamanı ve Karar Yeter Sayısı – Sendika Üyeliği
16
Sendikanın Kapatılması – Toplu iş Sözleşmesi
17
Teşmil – Yetki Belgesi
18
Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü – Yüksek Hakem Kurulu – Grev ve Lokavt

Ticari İşletme Hukuku


1
Ticari İşletme Kavramı – Ticari İşletmenin Unsurları ve Mal Varlığı – Merkez ve Şube İlişkisi
2
Ticari İşletmenin Devri – Şartları ve Sonuçları – Taşınır Rehni ve Kapsamı
3
Ticari İş Kavramı – Ticari İşin Kriterleri – Bir İşin Ticari Olmasının Sonuçları – Ticari İşe Uygulanacak Hükümler
4
Ticari Yargı – Tacir Kavramı – Gerçek Kişi Tacir
5
Tüzel Kişi Tacir – Ticari İşletme İşleten Vakıf – Dernek – Devlet Tüzel Kişiliği – Tacir Gibi Sorumlu Olanlar – Tacir Olmanın Hüküm ve Sonuçları
6
Esnaf Kavramı – Bağımlı ve Bağımsız Tacir Yardımcıları
7
Ticari Temsilci
8
Ticari Vekil – Pazarlamacı
9
Acente
10
Simsar ve Komisyoncu
11
Ticaret Unvanı – İşletme Adı
12
Marka – Haksız Rekabet
13
Ticaret Sicili – Ticari Defterler
14
Ticari Defterlerin Lehe ve Aleyhe Delil Olması – Cari Hesap Sözleşmesi Kavramı
15
Cari Hesap Sözleşmesi Unsurları

Şirketler Hukuku


1
Şirket Kavramı ve Unsurları – Şirketlerin Sınırlandırılması
2
Adi Şirket ve Özellikleri
3
Adi Şirket Yönetici Hakları – Rekabet Yasağı – Ortaklar Arası Hukuki İlişkiler
4
Ticaret Şirketleri Genel Hükümler – Bölüm 1
5
Ticaret Şirketleri Genel Hükümler – Bölüm 2
6
Kollektif Şirket – 3 Bölüm
7
Komandit Şirket – 2 Bölüm
8
Anonim Şirketler – 12 Bölüm
9
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
10
Limited Şirketler – 6 Bölüm

Kıymetli Evrak Hukuku


1
Kıymetli Evrak Kavramı ve Tasnifi
2
Kamu Güvenliği Olan ve Olmayan Kıymetli Evrak Nama Yazılı Senet, Devri – Ekik Nama Yazılı Senet
3
Emre Yazılı Senetlerin Devri ve Defiler
4
Hamiline Yazılı Senetlerin Devri ve Defiler – Tür Değiştirme – Nama ve Emre Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali
5
Emre Senetlerin Ziyaı ve İptali – Kambiyo Senetlerinde Kavramlar
6
Poliçenin Zorunlu Şekil Şartları
7
Poliçeye Konulacak İhtiyari Kayıtlar
8
Poliçe Üzerine Konulamayacak Kayıtlar – Açık ve Eksik Poliçe – Poliçenin Kabulü
9
Kabul için İbrazın Mümkün Olmadığı ve Zorunlu Olduğu Haller – Poliçenin Cirosu
10
Cironun Fonksiyonları – Şekil Açısından Ciro – Konusu Bakımından Ciro
11
Ciro Zinciri – AVAL – Poliçede Ödeme
12
Müracaat Hakkının Kullanılması
13
Protesto Düzenlenmesi Gerekmeyen Haller – Müracaat Hakkının Kapsamı ve Kaybedilmesi – Araya Girme – Retret
14
Poliçede Zamanaşımı – Sebepsiz Zenginleşme – Karşılığın Devri – Emre Yazılı Havale
15
Bononun Şekil Şartları – Bonoda Zamanaşımı – Yazılı Ödeme Vaadi
16
Çekin Zorunlu Şekil Şartları
17
Çekte İhtiyari Kayıtlar – Konulamayacak Kayıtlar – Çekin Devri – İbraz Süreleri
18
Çekte Ödeme – Çekten Cayma – Çekte Başvuru Hakkı ve Kapsamı – Zamanaşımı
19
Sahte ve Tahrif Edilmiş Çek – Çek Türleri – Karşılıksız Çek

Vergi Hukuku - Vergi Usul Hukuku


1
Verginin Tanımı, Özellikleri, Amaçları, Tarihsel Gelişimi ile Vergi Hukukunun Kapsamı ve Bölümleri
2
Vergi Hukukunun İlkeleri, Vergi Hukukunun Kaynakları – 1
3
Vergi Hukukunun Kaynakları – 2
4
Vergi Kanunlarının Uygulanması – Vergi Hukukunda Delil ve İspat
5
Verginin Konusu – Verginin Tarafları
6
Vergi Sorumlusu ve Sorumluluk Kapsamları
7
Vergiyi Doğuran Olay – Verginin Tarhı
8
Tarh Çeşitleri
9
Verginin Tebliği – 1
10
Verginin Tebliği – 2
11
Verginin Tahakkuku
12
Mükellefin Ödevleri – 1 (Bildirimde Bulunma Ödevi)
13
Mükellefin Ödevleri – 2 (Defter Tutma ve Tasdik Ettirme Ödevi)
14
Mükellefin Ödevleri – 3 (Belge Düzenleme, Alma, Verme Ödevi ve Diğer Ödevler)
15
Verginin Denetimi – 1 (Yoklama ve Vergi İncelemesi)
16
Vergi Borcunun Ortadan Kalkması ve Azalması – 1 (Ödeme)
17
Vergi Borcunun Ortadan Kalkması ve Azalması – 2 (Tarh/Tahakkuk Zamanaşımı)
18
Vergi Borcunun Ortadan Kalkması ve Azalması – 3 (Tahsil Zamanaşımı)
19
Vergi Borcunun Ortadan Kalkması ve Azalması – 4 (Hataların Düzeltilmesi)
20
Vergi Borcunun Ortadan Kalkması ve Azalması – 5 (Uzlaşma)
21
Vergi Borcunun Ortadan Kalkması ve Azalması – 6 (Cezalarda İndirim-Pişmanlık ve Islah-Mücbir Sebep)
22
Vergi Borcunun Ortadan Kalkması ve Azalması – 7 (Yanılma ve Görüş Değişikliği-Terkin)
23
Vergi Borcunun Ortadan Kalkması ve Azalması – 8 (İzaha Davet)
24
Vergi Borcunun Ortadan Kalkması ve Azalması – 9 (Kanun Yolundan Vazgeçme – 1)
25
Vergi Borcunun Ortadan Kalkması ve Azalması – 10 (Kanun Yolundan Vazgeçme – 2)
26
Vergi Borcunun Ortadan Kalkması ve Azalması – 11 (Karşılıklı Anlaşma Usulü)
27
Vergi Hukukunda Süreler
28
Vergi Hukukunda Sürelerin Uzaması
29
Vergi Hukukunda Değerleme ve Amortisman
30
Vergi Kabahatleri ve Cezaları – 1 (Vergi Ziyaı Cezası)
31
Vergi Kabahatleri ve Cezaları – 2 (Genel Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezası)
32
Birleştirme (İçtima) ve Tekerrür
33
Vergi Suçları ve Cezaları (Yargı Mercileri Tarafından Verilecek Cezalar ve Fiilleri)
34
Vergi Alacağının Güvence Altına Alınmasına Yönelik Tedbirler
35
Vergi Alacağının Cebren Tahsili
36
Vergi Yargısı -1 (Vergi Mahkemesi – 1)
37
Vergi Yargısı – 2 (Vergi Mahkemesi – 2)
38
Vergi Yargısı – 3 (Bölge İdare Mahkemesi-Danıştay-Anayasa Mahkemesi)
39
Vergi Yargısı – 4 (Kanun Yolları ve Genel Tekrar)
40
Türk Vergi Sistemi Kapsamındaki Vergiler Hakkında Genel Bilgiler ve Vergilerin Sınıflandırılması
41
Gelir Vergisinde Mükellefiyet – Gelirin Özellikleri – Gelir Vergisinin Konusu
42
Ticari Kazanç
43
Zirai Kazanç ve Ücretler
44
Serbest Meslek Kazancı
45
Gayrimenkul Sermaye İradı – Menkul Sermaye İradı – Diğer Kazanç ve İratlar
46
Gelir Vergisinin Tarhı ve Ödenmesi
47
Kurumlar Vergisi
48
Katma Değer Vergisi
49
Özel Tüketim Vergisi – Dijital Hizmet Vergisi
50
Konaklama Vergisi – Damga Vergisi
51
BSMV – Değerli Kağıtlar Vergisi – Şans Oyunları Vergisi – Özel İletişim Vergisi – Harçlar
52
Veraset ve İntikal Vergisi
53
Motorlu Taşıtlar Vergisi
54
Emlak Vergisi – Değerli Konut Vergisi

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS)
Fiyat:
₺16,000 ₺11,200