İçeriğe geç

HUKUK ZİRVESİ EĞİTİM PROGRAMI

 1.750,00

Zirve programından tekil eğitim almak için şirket hattımızdan destek alabilirsiniz.
0552 799 27 95

Kategoriler:

Avukatlık Akademisi olarak mesleki uygulama eğitimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Son dönemlerde en çok merak edilen konulardan oluşan zirve programımızda alanında uzman avukat üstatlarımızla sizleri buluşturmayı hedefliyoruz.

 

Sahada karşımıza çıkabilecek, Avukatlık Akademisi programımızın yanında sizlerin faydalanabileceği tekil programlardan oluşan Hukuk Eğitim Zirvesi düzenledik.  ✨

7 farklı alanda 7 Günlük Eğitim gerçekleştireceğiz. Bu eğitimlere tekil olarak katılım sağlayabilirsiniz bununla birlikte Zirve programının tamamına katılmak isterseniz sizlere özel %30 indirim fırsatımız bulunmaktadır. ✨

HUKUK ZİRVESİ

1) Tahkim / Sigorta Hukuku (Araç Değer Kaybı) Eğitimi kayıt ücreti 250₺
2) İnfaz Hukuku Eğitimi kayıt ücreti 250₺
3) Tebligat Hukuku Eğitimi kayıt ücreti 250₺
4) Basit Yargılama Usulü / Seri Muhakeme Usulü Eğitimi kayıt ücreti 250₺
5) İşçilik Alacağı Hesaplama Yöntemi Eğitimi kayıt ücreti 250₺
6) AYM Bireysel Başvuru Eğitimi kayıt ücreti 250₺
7) Kiralananın Tahliyesi Eğitimi kayıt ücreti 250₺

*Hukuk Zirvesi Bütün Eğitimlere katılmak isteyenlere 1750₺ yerine 1250₺ olarak indirimli şekilde yansıtılmıştır.*

 • Her Eğitim için sınırsız Offline İzleme imkanı mevcuttur.
 • Her Eğitim için Dijital Materyal Desteği mevcuttur.
 • Her Eğitim için Katılım Belgesi mevcuttur.

Sınıflarımız sınırlı kontenjana sahip olup Aşağıdaki linkten önkayıt oluşturarak kontenjan dolmadan yerinizi ayırtabilirsiniz.

HUKUK ZİRVESİ ÖNKAYIT FORMU

 

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

1.TAHKİM / SİGORTA HUKUKU (ARAÇ DEĞER KAYBI) EĞİTİMİ

 • Araç Değer Kaybı Nedir?
 • Araç Değer Kaybı Başvuru Formu
 • Araç Değer Kaybı Başvuru Dilekçesi Örneği
 • Değer Kaybının Hesaplama Yöntemi
 • Sigorta Tahkim Komisyonu
 • Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Usulü
 • Sigorta Tahkim Komisyonu Alanına Giren Konular
 • Komisyona Başvuru süresi var mı? Zamanaşımı Süreleri
 • Yargılama Usulü Ve Süreler
 • Karara İtiraz Presodürü
 • Değer Kaybı Davaları ( Dilekçe Yazımı- Mahkeme Aşaması- Keşif- Bilirkişi-Islah Ve Cebri İcra Yolu)

2. İNFAZ HUKUKU EĞİTİMİ

 • İnfaz Ve İnfazın Amacı Nedir?
 • Özel İnfaz Şekilleri, Tutukluluk, ve Adli Kontrol Kararlarının İnfazı
 • Dosya Türlerine Göre Cezanın Belirlenmesi Ve Hesaplanması (İndirim-İyi Hal – Etkin Pişmanlık Durumları )
 • Yatar Hesaplama ( Örnek Dosya İncelemesi İle )
 • Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre İşlemler (Örnek Dosya İncelemesi)
 • Koşullu Salıverme Durumları
 • İnfaz Sürecinde Hükümlü Sanığın Başvurabileceği Kanun Yolları

3. TEBLİGAT HUKUKU EĞİTİMİ

 • Tebligat Kavramı
 • Tebligat Yapmaya Yetkili Merciler
 • Tebligat Yapılabilecek Kişiler ( Muhataba tebligat, Muhatap yerine tebligat yapılabilecek kişiler)
 • Tebligatın Yapılacağı Yer ve Tebligatta Uyulacak Süreler
 • Tebligat Usulü (Adreste Bulunmama -Tebliğden Kaçınma-İlanen Tebligat)
 • Usulsüz Tebligat
 • Tebligat Suçları

4. BASİT YARGILAMA USULÜ / SERİ MUHAKEME USULÜ EĞİTİMİ

 • Basit Yargılama Usulü Nedir?
 • Basit Yargılama Usulünün Uygulanabileceği Suçlar
 • Basit Yargılama Usulünün Uygulanması Şartları Nelerdir?
 • Basit Yargılama Dava Türleri
 • Uygulama Ve Örnekler
 • Seri Muhakeme Usulü Nedir?
 • Seri Muhakeme Usulünün Uygulanabileceği Suçlar
 • Seri Muhakeme Usulünün Uygulanması Şartları Nelerdir?
 • Seri Muhakeme Dava Türleri
 • Uygulama Ve Örnekler

5. İŞÇİLİK ALACAĞI HESAPLAMA YÖNTEMİ EĞİTİMİ

 • Kıdem Ve Tazminat Nasıl Hesaplanır?
 • İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
 • Fazla Mesai Alacağı Nasıl Hesaplanır?
 • UBGT Alacakları Nasıl Hesaplanır?
 • Yıllık Alacağı Ücreti Nasıl Hesaplanır?
 • Asgari Geçim İndirimi Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
 • EYT Konusunda Hesaplama

6. AYM BİREYSEL BAŞVURU EĞİTİMİ

 • Nitelikli dilekçe hazırlama ve başvuru yapma
 • Başvuru formuna ve eklerine ilişkin usul kuralları
 • Başvuru yapma usulü
 • Eksikliklerin giderilmesi usulü
 • İdari ret sistemi
 • Kabul edilebilirlik kriterleri
 • Hak ihlali kararı verilmesi – verilmemesi sonuçları

7. KİRALANANIN TAHLİYESİ EĞİTİMİ

 • Haklı ihtarda bulunulması nedeniyle tahliye
 • Kira sözleşmesine bağlı olarak açılan tahliye
 • Kiracının Kira Sözleşmesine/Kanuna Aykırı Fiillerde Bulunması Nedeniyle Tahliye
 • Tahliye taahhüdüne dayalı tahliye
 • Kira bedelini ödememe nedeniyle tahliye
 • Taşınmazın yeni edinilmesi sebebiyle tahliye
 • Kiraya verenin ihtiyacı nedeniyle tahliye