İçeriğe geç

OFFLİNE KVKK Uygulama Eğitimi

 215,89

Araç Değer Kaybı Dosyaları Uygulama Eğitimi …

Kategoriler:
  •  Temel Kavramlar
  •  Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
  • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
  • Kişisel Veri İşlenmesinde Uyulacak İlkeler
  • Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları
  •  Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri
  • İlgili Kişinin Hakları
  •  Hak Arama Usulü
  •  Kişisel Veri İşlemeden Kaynaklanan Sorumluluk