OFFLİNE KVKK Uygulama Eğitimi

Eğitim Süresi 365 Gün
Satın Al
Kredi Kartlarında Geçerli
Peşin Fiyatına 3 Ay Taksit İmkanı!
  •  Temel Kavramlar
  •  Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
  • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
  • Kişisel Veri İşlenmesinde Uyulacak İlkeler
  • Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları
  •  Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri
  • İlgili Kişinin Hakları
  •  Hak Arama Usulü
  •  Kişisel Veri İşlemeden Kaynaklanan Sorumluluk

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) davaları, kişisel verilerin yasal olarak korunmasını sağlamak için açılan davalardır. KVKK, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması gibi konulara ilişkin yasal düzenlemeler içermektedir. KVKK davaları, kişisel verilerin ihlal edildiği durumlarda açılır.

KVKK davaları, genellikle kişisel verilerin ihlal edildiği durumlarda açılır. Örneğin, kişisel verilerin yetkisiz olarak toplanması, işlenmesi veya kullanılması, kişisel verilerin güvenliğinin ihlal edilmesi, kişisel verilerin yanlış olarak işlenmesi gibi durumlar. KVKK davaları, kişisel verilerin yasal olarak korunmasını sağlamak için açılan davalardır.

KVKK davaları, genellikle mahkemelerde yürütülür ve kararlar, kişisel verilerin ihlal edildiği durumlarda verilir. Örneğin, kişisel verilerin yetkisiz olarak toplanması, işlenmesi veya kullanılması sonucu kişinin haklarının ihlal edildiği durumlarda, mahkeme tarafından para cezası, tazminat veya diğer yaptırımlar verilebilir.

KVKK Uygulama Eğitimi


1
KVKK Uygulama Eğitimi
2 Saat

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin
OFFLİNE KVKK Uygulama Eğitimi
Fiyat:
₺250